Betaling og frikort

Ved legekontoret kan du betale med kort, Vipps og kontanter. Dersom du ikke har mulighet til å betale ved oppmøte vil det tilkomme fakturagebyr for ettersendt faktura. Frikort tilsendes automatisk når frikortbeløp er opptjent.