Disse moderasjonene kan du ha krav på dersom du har:

  • flere barn i barnehagen
  • lav inntekt

Nærmere informasjon om disse moderasjonsordningene finner du her. Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen sender du fortrinnsvis gjennom foreldreportalen.