Gildeskål ungdomsråd består av 10 representanter; to fra hver grunnskole og to fra Meløy vgs avdeling Inndyr. 

Skoleåret 23/24 er følgende faste representanter i Gildeskål ungdomsråd:

Eir Linnea Didriksen (leder)
Bina Andreassen (nesteleder)
Isa Didriksen
Leon Midthun
Jens Wiik
Isak Pedersen
Cecilia Mjelde Karlsen
Kristine Hjalmarsen
Henrik Pettersen
Abel Grovassbakk