Hvordan søke

Inntaksteamet har møte hver 14 dag, og behandler søknader om opphold i institusjonen og gjør vedtak. Ved behov behandles søknader fortløpende.