Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukerutvalg- GIBOS Institusjon

Institusjonsavdelingene ved Gildeskål bo- og servicesenter har eget brukerutvalg. Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinnstans i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, brukere og ansatte som grupper, men ikke enkeltpersoner.

Brukerutvalget er delegert myndighet til å vedta bruk av pengegaver som gis til institusjonen.

Brukerutvalget består av fem representanter; en politisk valgt representant, tre bruker/pårørende representanter og en representant fra de ansatte ved institusjonen + vararepresentanter. Virksomhetsleder pleie og omsorg er brukerutvalgets sekretær og har ikke stemmerett.

Publisert