Hvem møter dere?

 • Leder i barnehage eller skole, sammen med pedagogisk leder eller lærer som kjenner barnet/ungdommen best.
 • Pedagogisk psykologisk rådgiver
 • Representant fra helsetjenesten, helsesykepleier eller psykisk helserådgiver

Når er det aktuelt?

 • Ved hverdagsbekymringer
 • Ved bekymring for barnets/ungdommens atferd, utvikling og sosiale fungering
 • Ved vurdering om henvisning til PPT, skal saken først drøftes i tverrfaglig barnehageteam/skoleteam.
 • Ved utfordringer i familien som f.eks samlivsbrudd, psykiske og fysiske lidelser som påvirker barnet
 • Ved bekymring for barnets/ungdommens fritid

Hva er målet?

 • Finne tiltak som kan endre og bedre situasjonen for barnet/ungdommen/familien
 • Gi en koordinert og samordnet støtte/hjelp
 • Sikre at tiltak blir fulgt opp og vurdert