Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

Pris for tjenesten

Kommunen beregner seg en egenandel og betalingssatser for abonnement for praktisk bistand. Vederlagets størrelse avhenger av husstandens samlede nettoinntekt fra siste års ligning.