Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

De som har sykdom eller funksjonshemming kan få tilbud om pleie og omsorg i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til og gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen og legge til rette for at persone skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie

 

Kontakt

Åpen omsorg Fastland: 483 00 385 

 

Åpen omsorg Øyene: Tlf 418 64 561, eller 75758500

Sist oppdatert 07. desember 2023