Er du profesjonell søker?
Nye, digitale løsninger for byggesøknader gjør det enklere å levere komplette søknader som gir raskere saksbehandling. Her finner du informasjon som hjelper deg å finne riktig løsning for deg.
Se hvilke løsninger du kan bruke

Er du privat søker?
Privatpersoner kan sende inn nabovarsel og byggesøknad digitalt. Følg veilederen og se hvilke typer tiltak du kan søke på digitalt.
Se hvilke løsninger du kan bruke