Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

  • avlingssvikt
  • svikt i honningproduksjonen.

  Eksempler på klimabetingede skader er

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flom
  • frost 
  • dårlig blomstring for honningproduksjon.

  Du kan også søke om erstatning for tap som følge av mangel på sesongarbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

  Målgruppe

  Landbruksforetak som
  • er registrert i Enhetsregisteret
  • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

  Kriterier/vilkår

  Ordningen gjelder dersom:
  • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
  • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
  • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
  • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden

  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

  Skjema


  Avlingssvikt - klimabetingede tap
  Erstatningsordningene i landbruket
  Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

  Vedlegg


  Søknadsfrist

  Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.

  Søknaden sendes til


  Gildeskål kommune
  Postboks 54

  8138 Inndyr, eller

  postmottak@gildeskal.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:75760600
  Epost:postmottak@gildeskal.kommune.no
  Postadresse:Postboks 54 8138 INNDYR
  Besøksadresse:Kommunehuset 8140 INNDYR
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-12-10 15:12
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS