Nytt semester i kulturskolen starter 29. januar 2024, og søknadsfristen er 17. januar.

For vårsemesteret kan vi tilby følgende:
- Messinginstrument
- Gitar
- Strykere
- Piano
- Bass
- Trommer
- Sang

Gruppeundervisning:
- Korps (min 8 deltagere)
- Band (min 3 deltagere)
- Dans (min 5 deltagere)
- Drama (min 5 deltagere)
- Maling/tegning (min 3 deltagere)
 

Alle påmeldte vil bli kontaktet etter 20. januar med svar på opptaket.