Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Musikk- og kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Ved ledige plasser, kan tilbud også gis til voksne.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

De som blir tatt opp som elever forplikter seg økonomisk for et halvt år. Du blir betraktet som elev inntill ny skriftlig oppsigelse av plassen foreligger. Frist for utmelding er 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Pris for tjenesten

Elevkontigent for året 2023 er 2.696 kroner. For halvår  er prisen 1.348 kroner.
Det gis en søskenmoderasjon på 30 %. Betaling for materiellutgifter kommer i tillegg.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Vedtekter

Vedtekter Gildeskål kulturskole
___
Skjema

Søknaden sendes til

Bruk søknadsskjema på nettsidene til Gildeskål kommune under tjenesten kulturskole.

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestjenester
Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-05-11 09:12