Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat er en del av skogvernet i Norge, og ble fredet ved kgl.res 25.februar 2011. Formålet med vernet er å bevare et skogområde med sjelden og sårbar natur. Området har særlig betydning for biologisk mangfold i form av å være et større, variert og velavgrenset område med høgstaudebjørkeskog med tilhørende flora og fauna og gamle furutrær.

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat er en del av skogvernet i Norge, og ble fredet ved kgl.res 25.februar 2011. Formålet med vernet er å bevare et skogområde med sjelden og sårbar natur. Området har særlig betydning for biologisk mangfold i form av å være et større, variert og velavgrenset område med høgstaudebjørkeskog med tilhørende flora og fauna og gamle furutrær.