For mer informasjon, forskrift og kart, les her:

https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003019