Skilt vegarbeid

Gravearbeider i Noviktunnelen

I tidsrommet 02.10.23-24.11.23 vil det foregå arbeider i Noviktunnelen. Tunnelen blir da stengt for trafikk med muligheter for passering på gitte klokkeslett.

2023-09-28 |
0I3A9135

Medvirkningsprosess 27. september

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Gildeskål kommune inviterer lag/foreninger og andre til å si sin meining om kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2024 - 2028. 

2023-09-25 |
Kart over Storviksanden camping

Varsel om oppstart

Detaljregulering for Storviksanden Camping

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsler Norconsult AS (plankonsulent) på vegne av Storviksanden Camping AS (forslagsstiller) om oppstart av planarbeid for et område ved Storviksanden i Gildeskål kommune.  

2023-09-21 | Les mer
To hender som holder i hverandre

Pårørendeskolen høsten 2023

Kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. 
2023-09-14 | Les mer
» Nyhetsarkiv