Influensa-vaksine

Årets vaksine mot sesonginfluensa ventes å komme i løpet av denne uka (uke 41).
Vi planlegger vaksinasjonsdager de to neste ukene (uke 42-43), og det er også mulig å få vaksine hos fastlege.

Barn, ikke brud, Plan Norge

24. oktober

TV-aksjonen 2021: Barn, ikke brud

Midlene fra NRKs TV-aksjon skal styrke, beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift som barn.

2021-10-23 | Les mer
Bilde fra presentasjon av Gildeskålboka 2021

Rykende fersk utgave presentert

Gildeskålboka 2021

Over 40 ivrige lesere av årboka kombinerte flott høstvær med presentasjon av Gildeskålboka 2021 på Gildeskål folkebibliotek lørdag.

2021-10-23 | Les mer
Forside kommunedelplan fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsprogram

Rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Planlegger ditt lag eller forening å søke spillemidler i 2022?

2021-10-22 | Les mer

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Bufdir vil om kort tid åpne for søknader til tilskuddskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge"

2021-10-19 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS