Formannskapets innstilling

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Budsjettet ble behandlet i Formannskapets møte 29.11.2023, og innstillingen ligger nå ute til alminnelig ettersyn.Formannskapets innstilling finner du her og begynner på side 33. 

Eventuelle innsigelser til formannskapets innstilling til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 må være innkommet til Gildeskål kommune innen 12. desember 2023. Send til Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr eller postmottak@gildeskal.kommune.no 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 med vedlegg som ble behandlet i formannskapet finner du her

Kommunedirektør Geir Mikkelsen presenterer sitt forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 sammen med kommunalsjef Eva Stokvik.

Se tekstet presentasjonen på Youtube  eller i vinduet under. 

2023-11-30 | Les mer
Presentasjon budsjett 2024-27

Trafikksikksikkerhetsplan for Gildeskål 2019-2023 - rullering

Arbeidet med rullering av Trafikksikkerhetsplanen starter nå opp.

Det er mulig å komme med innspill til viktge trafikksikkerhetstiltak for perioden 2024-2028. Det kan være både holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak.

2023-11-30 | Les mer
Trafikksikker kommune logo

Kulturkalender for desember

Trykk på linken under for å se kulturkalenderen:

Kulturkalender desember

2023-11-30 |
des2023

Feiegebyr

I 2017 trådte “Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester” i kraft. Det ble da et krav om at også fritidseiendommer med ildsted skal feies. 

2023-11-29 |
Figur setter pipe på hus
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS