0I3A5606

Kommuneplanens arealdel - revisjon

Hvordan skal arealene på land og i sjø brukes og forvaltes i årene fremover?

Plan og eiendomsutvalget har i møte den 21.04 vedtatt å starte opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

| Les mer
Bilde av person som snakker i telefon

Oppdatert 20.5. kl. 98.30

Nettproblemer i Gildeskål

Nasjonal kommunikasjonsmyndig melder nå at "De ble ferdig med gravearbeidet i natt, og entreprenør har nå skjøtet fiberen. Det gjenstår noe følgefeil, men disse rettes fortløpende."

 

2022-05-20 | Les mer
Unger på sykkel

Gang og sykkelveg Inndyr - oppstart av planarbeid

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 838 gjennom Inndyr i Gildeskål kommune. Strekningen er på ca. 2 kilometer fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør.

 

2022-05-16 | Les mer
Ung og gammel

Ung jobb 2022 - sommerjobb for ungdom innen helse og omsorg

Gildeskål kommune lyser også i år ut sommerjobb for ungdom i alderen 14 - 17 år.

Tiltaket er ment å gi eldre i kommunen på sykehjem/omsorgsbolig/eldresenter og hjemmeboende ekstra livskvalitet.

2022-05-11 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS