Storvik, Gildeskål. Foto: Silje Nordgård

Storvik barnehage trenger vikarer!

Ved Storvik barnehage er det akutt behov for vikarer. Ta kontakt med styrer Linda Oldervik på tlf. 918 93 755 dersom du ser at dette er en rolle som kan være interessant for deg!

2023-06-07 | Les mer
nodvarsel_test_juni

Test av nødvarsel 14. juni

Onsdag 14. juni kl. 12.00 testes nødvarsel på mobil (og Sivilforsvarets varslingsanlegg i byene) i en felles nasjonal varslingstest. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal.
Dette er kun en test, du trenger ikke gjøre noe.

2023-06-07 | Les mer
gif av mann som løper med penger

Søknadsfrist 1. september

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

2023-06-05 | Les mer
null

Gi innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2024 - 2028

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv skal revideres i år. Arbeidet er nå i gang, og vi ønsker innspill til planens innhold. Har du innspill til aktiviteter eller anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv som bør jobbes videre med, endres eller utvikles? 

2023-06-06 | Les mer
» Nyhetsarkiv
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS