Representanter i kommunestyret fra 2023 er:

Arbeiderpartiet: 
Fast: Silje Nordgård, Bjørn-Ronny Madsen, Janette Festvåg, Elisabeth Iren A. Erikstad
Vara: Maja Emilie Eriksen, Ann Lisbeth Reidun Skjelvik, Geir Jonny Fagerli, Anne Wiik, Hallvard Johansen, Ali Mohamad Saeed, Solbjørg Heimland Iversen

Gildeskållista: 
Fast: Petter Jørgen Pedersen, Ola Johan Kaldager
Vara: Nina Bakke, Håvard Lund, Mona Helene Kristiansen, Annett Sonnhild Gantke, Eva Helen Fagermo

Fremskrittspartiet: 
Fast: Gunnar Vollan, Steffen Kristian Ågnes, Thrond Aasmund Gjelseth
Vara: Einar Andrè Thomesen, Elias Johan Vollan, Heidi Klaussen, Simen Gjelseth, Levi Andrè Vollan, John Villy Hansen

Høyre: 
Fast: Bjørn Magne Pedersen, Laila Didriksen, Walter Pedersen, Kine Helen Oldervik
Vara: Johanna Kristina Amundsen, Anette Marie Holand-Nilsen, Elin Ragna Johansen, Trond Morten Røst, Svein Jarle Ludvigsen, Elin Johanne Røst, Unni Herborg Anne Løvik

Senterpartiet: 
Fast: Hilde Furuseth Johansen, Helge Delphin Akerhaugen, Ida Karine Heen
Vara: Sandra Holte Fallmyr, Sigurd Lauritsen Klykken, Martin Tømmerberg Gåsland, Arnt Helge Bolli Tjugen, Eirik Anrei, Jørn Kjerpeseth Andersen

SV Sosialistisk Venstreparti: 
Fast: Kenneth Andrè Norum
Vara: Alfon Johansen, Kjell Ronald Norum, Bieday Rezene Hambeer, Hilde Breivik Gjelseth

Valgstyrets møtebok inneholder blant annet mandatfordeling og kandidatkåring med mer. Møtebok Valgstyret 2023