Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gamle møtedokumenter

Gamle møtedokumenter

Møtedokumenter fra 01.04.2022 publiseres HER.

Møtedokumentene fra juni 2015 til 31.03.2022 er publisert på denne nettsiden

Eldre møtedokumenter finner du nedenfor.

 

Kommunestyret

Møte 17. februar 2015

Innkalling.pdf
Tillegg sak 6-8.pdf
Sak 7.pdf

Møteprotokoll.pdf

BDO - Kommunereform Salten.pdf

BDO - Oversikt pr. kommuner.pdf

 

Møte 12. mai 2015

Kst 120515, innkalling, Sak 9.pdf
Sak 10-12.pdf
Sak 13.pdf
Sak 14.pdf
Sak 15.pdf
Årsregnskap 2014.pdf
Årsberetning 2014.pdf
Årsmelding 2014.pdf
Sak 18.pdf

Møteprotokoll.pdf
Møte 25. juni 2015 Innkalling, sak 19-24.pdf
Sak 25/15-29/15.pdf
Sak 30/15-33/15.pdf
Sak 34/15.pdf
Sak 35/15-38/15.pdf
Årsmelding 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf
Regnskap 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf
 
Møteprotokoll.pdf

Formannskapet

Møte 4. februar 2015

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 27. april 2015 Innkalling, sak 9/15.pdf
Sak 10/15.pdf
Sak 11/15.pdf
Sak 12/15-15/15.pdf
Sak 16/15.pdf
Sak 19/15.pdf
Årsregnskap 2014.pdf
Årsberetning 2014.pdf
Årsmelding 2014.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 10. juni 2015

Innkalling, sak 22/15-31/15.pdf
Sak 32/15-33/15.pdf
Sak 34/15-38/15.pdf
Sak 39-40.pdf
 


Møteprotokoll.pdf
Møte 24. juni 2015 FInnkalling.pdf
Årsmelding 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf
Regnskap 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf

 
Møteprotokoll.pdf

Levekårsutvalget

Møte 8. januar 2015

Innkalling.pdf
Tema: Fortettet omsorg og service.pdf

Møteprotokoll.pdf

     
Møte 20. mai 2015

Innkalling 200515.pdf
Forvaltningsrevisjon sykefraværsoppfølging og forebyggende sykefraværsarbeid i pleie og omsorg.pdf
Fortettet omsorg og service.pdf

sak 10-15.pdf
 

Møteprotokoll 20.05.2015.pdf

Planutvalget

Møte 12. februar 2015

Innlkalling, sak 1.pdf
Sak 2.pdf
Sak 3 og 4.pdf
Sak 5.pdf
Sak 6 og 7.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 24. mars 2015

Innkalling, sak 8 pdf
Sak 9-11 .pdf
Sak 12-14 .pdf

 

Møteprotokoll.pdf
Møte 23. april 2015 Innkalling, sak  15-16.pdf
Sak 17.pdf
Sak 18-19.pdf

Møteprotokoll 23.04.2015.pdf

Møteprotokoll 26.04.2015.pdf

Møte 21. mai 2015

Innkalling sak 22 og 23.pdf
Innkalling sak 24 og 25.pdf

Møteprotokoll 21.05.2015.pdf
Møte 4. juni 2015 Sak 26/15-28/15.pdf
Sak 29/15.pdf
Sak 3015.pdf
Vedlegg til sak 29/15 SAMFUNNSPLAN 010615.pdf 
Møteprotokoll 04.06.2015.pdf

Kontrollutvalget

Møte 2. februar 2015

Innkalling.pdf
Vedlegg.pdf
 

Møteprotokoll.pdf

Møte 28. april 2015 Innkalling.pdf Sykefraværsoppflg PLO Gildeskål.pdf
 
Møteprotokoll.pdf
Møte 23. juni 2015