Treningspark

Aktivitets- og treningsparker i Gildeskål kommune

Gildeskål kommune ønsker å hjelpe til å lage nye møteplasser flere steder i kommunen. Kultur og folkehelse har en idé om å etablere aktivitets-/treningsparker, som kan brukes både til lek og til trening, rundt om i kommunen.

Dette er universelt utformede lavterskeltilbud, hvilket betyr at det passer for folk i alle aldre uavhengig av funksjonsevne. Vi ønsker at dette skal bli starten på fine møteplasser og eventuelt kan utvides med andre ting i etterkant. For å få dette til er vi avhengige av lokal vilje og engasjement. Uten dere får vi det ikke til. Vi ønsker derfor å kartlegge om det er ønske om slike parker i de største bygdene i Gildeskål.


Vi vil stå for administrasjon og tilrettelegging, samt økonomiske søknadsprosesser. Ekstern finansiering er en forutsetning for å kunne realisere et slikt prosjekt.
Kunne dette ha vært noe for dere i deres bygd? Er dere i så fall villig til å hjelpe til med dugnadsarbeid og annet? Hvor vil en fornuftig plassering være?


Har du spørsmål eller allerede vet at dere vil være med?

Ta kontakt med Birgitte Kalvatn  eller Heidi Bakke

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS