Alarmtelefon for barn og unge

Er du redd når du er hjemme?
Blir du utsatt for vold eller overgrep? Ruser de voksne seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?

Da kan du ringe 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 på ettermiddagene til 08.00 neste morgen på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Her kan du gå inn på nettsiden til alarmtelefonen.
Her kan du finne og laste ned informasjonsmateriell

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 på ettermiddagene til 08.00 neste morgen på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Her kan du gå inn på nettsiden til alarmtelefonen.
Her kan du finne og laste ned informasjonsmateriell

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS