Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Veiledning fra Direktoratet for byggkvalitet

På direktoratets sider ligger mye og god informasjon om bygging. Vi har her lagt en link til "8 steg fra idè til ferdig søknad"

2019-04-10
puzzle_piece_house_insert_4235

Nytt verktøy for veiledning på byggesak

Gildeskål kommune har tatt i bruk Saltenkom. Dette er ett verktøy som vil hjelpe deg i søknadsprosessen for byggesak.

2017-01-17
bilde_200x133

Flere byggetiltak kan settes i gang uten søknad

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

2015-07-01
Bygge hus_70x62

Byggesøknad på nett- NB! stenger 1.oktober 2020

Du kan sende søknad om byggetillatelse med tjenesten BYGGSØK .

2012-10-12

Nabovarsel

Før søknader kan tas til behandling, må det sendes nabovarsel. Grunneier/tiltakshaver/ansvarlig søker underskriver nederst. Naboer skal ha skjema kalt Nabovarsel og kart som viser tiltaket/situasjonsplan og tegninger. Nabovarsel leveres personlig eller sendes rekommandert. 

2013-01-07

Nabosamtykke

Hvis ikke annet er bestemt, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jfr. Plan- og bygningsloven § 29-4, andre ledd.

Når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, kan kommunen godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense.

Last ned skjema for nabosamtykke før du skriver ut og fyller inn i skjemaet.

2015-10-29

Radon

2012-10-26

Ildsted

Installering av nytt ildsted, samt endring av eksisterende ildsted i eksisterende bygning innefor en bruksenhet eller brancelle er unntatt søknadsplikt.2012-10-26
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS