Deling av eiendom

Fradeling av tomt eller deling av eiendom krever ofte tillatelse etter flere lover og godkjente planer. Planstatus er ofte avgjørende. De viktigste lovene er plan- og bygningsloven og jordloven. Men ofte skal søknadene også vurderes etter naturmangfoldloven, friluftsloven og veiloven for å nevne noen.

Her finner du skjema for å søke om fradeling. Søknaden må vedlegges kart og gjenpart av nabovarsel. Ta evt kontakt med kommunen for å få naboliste og/eller hjelp til utfylling.

Søknad om deling.pdf

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS