Skilt forbud opphevet

Korona

Særreglene for Salten og Bodø er opphevet

Etter anbefaling fra kommunene i Salten og Statsforvalteren i Nordland har regjeringen vedtatt at de særskilte reglene etter kapittel 5a og 5c avvikles fra 12.4.2021.  

2021-04-09
Vaksinesprøyte

Vi klare for risikogruppe 4

Koronavaksine til flere

Etter påske vil vi begynne med å kalle inn risikogruppe 4 til vaksinering:

 • Alle født mellom 1947 og 1956
 • Alle i aldersgruppen 18-64 i følgende risikogrupper:
  • Gjennomgått organtransplantasjon
  • Alvorlig nyresvikt
  • Immunsvikt
  • Alvorlige nevrologiske sykdommer
  • Pågående kreftbehandling
  • Har hatt blodkreft de siste fem år
2021-03-27
Bilde av koronavirus

Følg anbefalingene som påbud:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen strengere nasjonale tiltak. 
I Gildeskål gjelder også reglene etter Covid19-forskriftens 5c, så for å gjøre det enkelt sier vi:
Følg regjeringens anbefalinger som om de er påbud.

2021-03-26
Aktive barn

Barn og ungdom under 5c-bestemmelsene

Gildeskål kommune er sammen med flere andre kommuner i Salten underlagt spesielt strenge smittevernsrestriksjoner – kapittel 5C-bestemmelsene i Covid19-forskriften.
Beredskapsrådet i kommunen har lagt vekt på å opprettholde kulturtilbud og fritidsaktiviteter i en utfordrende og vanskelig situasjon. 

2021-03-23
Til 11 april[1]

Til 11. april

Smittverntiltakene etter 5c forlenges

– Smittesituasjonen i Bodø er ustabil og i utvikling. Selv om smitten i de omkringliggende kommunene foreløpig er lav, er de bekymret for spredning av smitte fra Bodø. Bodø og de ni omkringliggende kommunene ønsker at regjeringen skal videreføre de regionale tiltakene på samme nivå som nå. Regjeringen forlenger derfor tiltakene til og med 11. april, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2021-03-17
Koronavaksine

Plan for koronavaksine

Gildeskål kommune har 5.1.2021 startet vaksineringen. Informasjon om status for arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

2021-01-05
Hotell for karantene

Oppdatert info

Karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. 
Fra 28.12.2020 er reglene noe endret. Les mer på regjeringens nettsider.

2020-11-12
Karantene

Smittevern (Korona)

Vurdering angående karantene for helsepersonell og andre kommunalt ansatte

Gildeskål kommune har hatt ny vurdering angående karantene for helsepersonell og andre kommunalt ansatte og har i den forbindelse endret på kravet om karantenetid for reiser i gule land. Det er viktig at ansatte setter seg inn i dette før de reiser ut av Norge.

2020-08-21

Helse og omsorg: Vi trenger folk!

For å øke beredskapen og utholdenheten innenfor helse- og omsorg  i kommunen ønsker kommuneoverlegen og kommunens kriseledelse kontakt med studenter, elever og andre med utdanning og/ eller yrkeserfaring innen følgende fagfelt;

 • Helsefag
 • Kjøkkenfag
 • Renholdfag

Ta kontakt med Gildeskål Bo- og servicesenter på telefon 75 76 07 50 for å melde deg.

2020-03-24
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS