Utsikt fra Altflåget

Fjelltrimmen 2019

Postene i årets Fjelltrim er nå bestemt og de første bøkene har kommet i kassene. 

Fjelltrimmen 2019 arrangeres for 11 gang og går i korte trekk ut på at man må besøke og skrive seg inn i bøker rundt om i vår fantastiske naturkommune Gildeskål.

Besøker man minimum 8 av 13 kasser får man et Fjelltrimkrus med motiv som er tegnet av en lokal kunstner. Er man funksjonshemmet eller fyller 10 år i løpet av 2019 holder det med 5 poster. For å finne frem til turmålene er det nødvendig med turkart. Det ligger kart på hvert enkelt turmål på hjemmesiden til Gildeskål kommune (kommer etterhvert som postene blir lagt ut) og det vil være 1 guidet tur på hvert turmål gjennom sommeren/høsten. Se sommertur program til BOT som kommer i mai.

Ved turens begynnelse vil det være et skilt og det vil være delvis merkete løyper. Over tregrensen vil det ikke være merket. Av de 13 postene så vil minst fem av postene være beregnet for barnefamilier. Ta gjerne i bruk vår elektroniske registrering på www.telltur.no der ligger det en litt mer utfyllende beskrivelse av turene og kart.

Fjelltrimmen er en flott anledning til å komme seg ut for å se nye steder fra hav til fjell. Alle fjelltrimpostene kan besøkes i perioden 1. juni-1.oktober. ( eller så fort bøkene er kommet ut) Postene på de høyeste fjelltoppene kan bli tatt ned allerede 15. september. Det kan kjøpes registreringskort der alle datoene på turene skal føres inn.

Kortet koster kr 75,- og kan kjøpes på servicekontoret på kommunen, og etterhvert på Heimsjyen og på Coop Marked Nygårdsjøen. 

 

 

Fjelltrimposter 2019

Vigdelvatnet, 172 moh ​familietur, (bok tatt ned) Turbeskrivelse og kart Vigdelvatnet
Bjørnhatten, 901 moh   
Ørntuva, 325 moh,  ​familietur ​(bok tatt ned) Turbeskrivelse og kart Ørntuva
Oksdalsfjellet, 376 moh ​familietur, (bok tatt ned)  Turbeskrivelse og kart til Oksdalsfjellet
Førrnakken, 165 moh familietur (bok tatt  ned) Turbeskrivelse og kart Førrnakken
Okslifjellet, Kroknubben, 270 moh, (bok tatt ned) Turbeskrivelse og kart Kroknubben
Høgfjellknubben, 320 moh, familietur (bok lagt ut) Turkart Høgfjellknubben
Fleina, Juvan, 189 moh, (bok tatt ned) Turkart Juvan Turbeskrivelse Juvan
Jordbrua, 405 moh, (bok tatt ned) Turbeskrivelse og kart Jordbrua
Hamnfjellet, 451 moh ​familietur, (bok tatt ned)  Turbeskrivelse og kart Hamnfjellet
Grytviktinden, 746 moh, (bok tatt ned)
Hestdalsfjellet, 592 moh, (bok tatt ned) Turkart Hestdalsfjellet, Turbeskrivelse og kart Hestdalsfjellet
Botntinden, 618 moh, (bok lagt ut) Turbeskrivelse og kart Botntinden

 

Her finner du oversiktskart over årets poster.

 

Husk fjellvettreglene!
 

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2. Tilpass turen etter evne og forhold.
3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
7. Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er.
8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig.

 

 

For spørsmål ta kontakt med Gildeskål kommune 757 60 600 eller Cecilia Lundbakk 976 40 245

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS