Gildeskål har fått nasjonalpark!

Làhko nasjonalpark ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 14. desember 2012, og med det fikk Gildeskål sin første nasjonalpark! Làhko nasjonalpark ligger i søndre del av Sundsfjordfjellet. Nasjonalparken har et areal på 188 km2. Omlag 70% av arealet ligger i Gildeskål kommune, det resterende i Meløy og Beiarn.


 
Svalvatnet
Spesiell berggrunn og rikt planteliv

Dette er Norges største alpine karstlandskap som nå er vernet. Karstlandskapet omkranset av tinder og breer, og gir et storslått inntrykk. Her er grotter, underjordiske elver og fantastiske karstformasjoner. Ei naturlig steinbru er modell for logoen som er valgt.

Berggrunnen danner også grunnlag for en interessant og delvis svært sjelden flora. Det høye kalkinnholdet gjør at flere av vatnene er kalksjøer og inneholder kransalger; noen sjeldne og i fare for å bli utryddet. Også grønlandsstarr og nordlig tinderundeblom vokser innenfor parkens grenser.

Láhko nasjonalpark er den 36. nasjonalparken i Norge og den 8. i Nordland. Opprettelsen av nasjonalpark innebærer at området er vernet mot tekniske inngrep slik at natur og landskap i området ivaretas for friluftsliv og naturopplevelse også for kommende generasjoner.
 

Miljøverndepartementet: Nasjonalpark er opprettet

Navnet Láhko

Etter vedtak om opprettelse av nasjonalparken ble navnet endret fra Láhku til Láhko. Dette ble gjort for å unngå at navnet ble uttalt med u-lyd til slutt. 
Bildene under ble publisert i forbindelse med vedtak om oppretting av nasjonalparken, og her henger skrivemåten Láhku fortsatt igjen.

Corbels canyonFjellkvitkurle 

 

Oversiktskart Lakhu

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS