Hybel til leie

Har du en hybel å leie ut?

Meløy videregående skole, avd Inndyr har for skoleåret 2018/2019 økt antall studieplasser med i overkant av 20 plasser. Tilsammen vil det være omtrent 60 elever. Dette medfører et stort behov for hybler til elevene som flytter til vår kommune.

Det skal bygges nytt hybelhus som er ventet ferdig i desember 2018. Inntil hybelhuset er ferdig er vi avhengige av å innlosjere ungdommene privat.

Jeg ber derfor alle huseiere i Gildeskål kommune som kan leie ut til elever om å melde seg til kommunes servicetorg på telefon 75 76 06 00 seg slik at vi kan ta imot elevene som skal gå på Meløy videregående skole, avdeling Inndyr.

Hilsen Ordfører Petter Jørgen Pedersen

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS