Logo Sjøfossen næringsutvikling

Indeks Gildeskål

Hvert år utarbeider Sjøfossen Næringsutvikling Indeks Gildeskål. Årets Indeks Gildeskål er nå på plass, og viser utviklingstrekk innenfor næringslivet i Gildeskål. 
Les mer på nettsidene til Sjøfossen næringsutvikling.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS