Intensjonsavtale_200x267

Intensjonsavtale for storkommune underskrevet

Ordførerne i de 7 kommunene Steigen, Værøy, Røst, Bodø, Gildeskål, Saltdal og Rødøy har signert intensjonsavtale og har fremforhandlet en politisk plattform for en ny stor kommune i Salten. 

Gildeskål kommune skal gjennomføre folkemøter der den politiske plattformen for storkommunen og kommunens eget 0-alternativ, fortsatt å stå alene, blir presentert. Etter folkemøtene skal det være en folkeavstemming der innbyggerne stemmer på ett av disse to alternativene. Etter folkeavstemmingene skal kommunestyret gjøre vedtak om kommunene skal gå inn i en ny stor kommune i tråd med den politiske plattformen for storkommunen, eller fortsatt være alene som Gildeskål kommune. Kommunestyret avgjør dette i sitt møte den 23. juni.

Les mer:

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS