Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme, og det er fra myndighetenes side i tillegg anbefalt at alle under 40 år har dette.
Kommunens lagre er ikke beregnet til alle under 40, men til barn og unge under 18 år. Innbyggere mellom 18 og 40 år henstilles derfor til å kjøpe jod-tabletter på apotek dersom de ønsker å ha dette hjemme i beredskap.

Alle kommunens skoler og barnehager har jod tilgjengelig til barna. De har nok jodtabletter til at foresatte kan hente aktuell dose for sitt barn for oppbevaring i hjemmet. Dette sikrer at jod er tilgjengelig uansett tid på døgnet. Anbefaling om inntak av jod vil komme fra sentrale myndigheter.

For at lærerne skal kunne dele ut jodtabletter til barna på skolen må samtykke fra foreldre foreligge. Det vil komme eget skjema for dette, og foresatte bes om å fylle dette ut og returnere til skolen dersom barnet IKKE skal ha jod ved en atomhendelse.

Bruk av jodtabletter

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
  • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.
  • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.

Dosering av Kaliumjodid Recip 65 mg:

Voksne og barn over 12 år     2 tbl
Barn 3-12 år                           1 tbl
Barn 1 mnd-3 år:                    ½ tbl
Barn under 1 mnd                  ¼ tbl

Tabletten kan tygges eller svelges hele. Til barn under 3 år følges instruksjon som utleveres sammen med Kaliumjodid Recip.