Offentlige tilfluktsrom skal særlig bygges i byer og større tettsteder og legges slik at de kan gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder, o.l. Plikten til å ha offentlige tilfluktsrom er nok også nært knyttet til vurderinger gjort i forhold til sannsynligheten for luftangrep og annen skade ved krigshandlinger.
I vårt område er kommunen Bodø og Fauske pliktige til å ha offentlige tilfluktsrom.
I tillegg til at det er en plikt for det offentlige i enkelte kommuner å ha tilfluktsrom, er også en del private byggherrer pliktig til å bygge tilfluktsrom. Disse tilfluktsrommene har de da selv ansvar for å vedlikehold og drifte.

Denne orienteringen ble gitt av ordfører Bjørn Magne Pedersen 10. mars 2022 som svar på interpellasjon fra Gildeskål FRP.