Kartportal, illustrasjon

Kartportal og planregister

Kartportalen (trykk her) viser informasjon om eiendommer, arealplaner, reguleringsplaner, mm., og vil være til hjelp om du skal bygge, kjøpe eiendom, etc.
Den er også koblet til den statlige tjenesten Se eiendom, der du kan få detaljer informasjon om eierforhold.

2015-04-22
woman_reading_blueprints_800_7980_113x150

Oppmåling

Om tjenestene, priser, lovhenvisninger, m.m.
2012-11-19
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS