Forside kommunedelplan fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av handlingsprogram

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Forslag til rullering av handlingsprogram i kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv er lagt fram til politisk behandling i råd/utvalg og vedtak i kommunestyret 15.12.22.

Handlingsprogrammet består av et prioritert handlingsprogram og en langtidsplan.

Rulleringen må gjøres årlig for å sikre at tiltakene til enhver tid er oppdatert og har mulighet til å søke spillemidler når det blir aktuelt. Forslaget til rullering er gjort i samarbeid med de berørte lag og foreninger. 

Les forslaget til rullering av prioritert handlingsprogram her

Les forslaget til rullering av langtidsplan her

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS