Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en plan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk i hele kommunen. Det er dette som er kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene for hvordan arealene skal brukes og sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Samtidig skal planen avklare hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved bruk av arealene. Gjeldende arealdel ble vedtatt av Gildeskål kommunestyre 01.03.2016.