Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealdel under revisjon

Status i kommuneplanarbeidet

Forslag til revidert arealdel lå ute til offentlig ettersyn våren 2023.

Kommunen mottok innsigelser fra flere sektormyndigheter, og jobber nå med å følge opp innsigelser gjennom møter, nye utredninger og forslag til endringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse inkludert konsekvensutredning. Vi vil komme tilabke med et nytt forslag til arealdel så snart innsigelser er avklart med sektormyndighetene.  

Kommuneplanens arealdel 2023-2035

Forslag til ny arealdel er nå på høring og offentlig ettersyn fram til 30. juni 2023. Det betyr at alle kan gi tilbakemelding om hva de er fornøyd med i planforslaget og hva de vil foreslå å endre.

Kart over Gildeskål kommune