Koordinerende enhet

Logo for koordinerende enhetKoordinerende enhet har ansvaret for at barn og voksne som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og tjenester fra psykisk helsevern. 
 

Kontaktinformasjon

Telefon: 75 76 07 50
Epost: koordinerende.enhet@gildeskal.kommune.no
 
Postadresse: 
Sjømyra 7
Gildeskål bo og servicesenter 
8140 Inndyr
2020-09-30
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS