Storfe

Landbruket i Gildeskål

Gildeskål kommune er opptatt av å legge til rette for aktiv drift av kommunens landbruksarealer, blant annet ved å ta hensyn til landbrukets interesser i arealplanlegginga.

Selv om antallet bønder har gått ned, er mye av arealene fortsatt i drift og behovet for beiteområder er økende. Dette har sammenheng med den voksende kjøttfènæringa. Her skjer det mye spennende og vi har flinke bønder som ikke er redd for å gå nye veier. Visste du f eks at vi har mange ulike kjøttfèslag representert i kommunen? Her finner du både Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, Limousine og Skotsk Høylandsfè! Også gammelnorsk sau, Boer-geiter fra Sør-Afrika, lama fra Sør-Amerika, påfugler og perlehøns er noen av de dyrene du finner på gårdene våre.

Vi har etterhvert flere hogstmodne plantefelt og i 2012 vedtok kommunen en hovedplan for landbruksveier. Bygging av gode skogsveier er avgjørende for å få tatt ut virke.  

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS