Næringsprisen 2019_200x150

Næringsprisen til GIFAS v/ Kjell Lorentzen

- Kjell Lorentsen er en svært positiv og inspirerende gründer og bedriftsleder og for Gifas som forskningsstasjon har kreativiteten og pågangsmotet vært av uvurderlig betydning, sa ordføreren da han delta ut prisen i kommunestyret 25. juni.

I begrunnelsen for tildelingen av prisen heter det videre:
- I Gifas har Kjell Loretnzen forstått betydninga av å ta vare på kompetansen og gi folk muligheten til å utvikle seg. Han er aldri redd for en diskusjon eller kritikk, men har samtidig hatt evnen til å ta beslutninger i rett tid. Viljen og evnen til å omgi seg med «kranglefanter» med høy kompetanse har nok bidratt til noen grå hår, men trolig også til mange ideer, innspill og ny innsikt.

Vi gratulerer!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS