Næringsutvikling og etablering

Næringsutvikling i Gildeskål ivaretas av Sjøfossen næringsutvikling, som er eid av Gildeskål kommune.
Hovedoppgaven er å yte gratis service og hjelp til nyetablerere og eksisterende næringsliv. 
For næringssaker knyttet til landbruk og skogbruk, kontakt kommunens tekniske avdeling.
Les mer på nettsidene til Sjøfossen næringsutvikling (SNU)

construction helmet gears  800  10031

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS