Næringsutvikling og etablering

Næringsutvikling i Gildeskål ivaretas av Sjøfossen næringsutvikling, som er eid av Gildeskål kommune.
Hovedoppgaven er å yte gratis service og hjelp til nyetablerere og eksisterende næringsliv. 
For næringssaker knyttet til landbruk og skogbruk, kontakt kommunens tekniske avdeling.

construction helmet gears  800  10031

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS