Natur- og miljøforvaltning

Gildeskål har en variert natur fra kystone med øyer og skjær til store høyfjellsområder med fiskevann og alpine landskap. Her kan du finne informasjon om våre verneområder, om friluftsliv, viltforvaltning, motorferdsel i utmark mm. Her ligger også søknadsskjema for å søke om tillatelse til å kjøre med scooter.

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS