Dit skal vi! Foto: Arne Sklett Larsen

Gildeskål kommune satser stort. Korpstilbud for flest mulig av våre innbyggere.

Ny giv! Vi tar korpsånden tilbake! Bli med i Gildeskål Storkorps!

Vi vil fremover ha fast undervisningstilbud for aspiranter hver 14. dag, og en Storkorpssamling for alle aspiranter og korpsmusikere.

Undervisning for aspiranter:
Avtales særskilt med Anders Christensen som er utdannet ved musikkonservatoriet i Oslo og Tromsø. Han har også spilt i Gardemusikken og er en erfaren freelance trompetist.

Påmelding på kommunens hjemmeside; https://www.gildeskal.kommune.no/kulturskolen.264020.no.html

Velkommen!

 

Mvh.

Anders Christensen

Mob. 923 44 173

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS