Innovasjonscamp_200x133

Prosjekt Sentrumsutvikling

Gildeskål kommune ønsker å legge til rette for bosted-, næring-, og destinasjonsutvikling I Gildeskål. Med dette som utgangspunkt er det i løpet av våren 2018 etablert et prosjekt som vi kaller «Sentrumsutvikling i Gildeskål», designet i samarbeid med Kunnskapsparken Bodø AS og Gildeskål kommune.

 

Aktiviteter

Målet er at prosjektets mange ulike aktiviteter skal gi oss ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sør-Arnøy, Våg, Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr. Prosjektet løper fra Høst 2018 til Høst 2019.

Prosjektmodellen skal involvere, engasjere, og inspirere kommunens ansatte, innbyggere, næringsliv med videre, så vel som potensielle interessenter utenfor kommunegrensen, og har som ambisjon å bli kalt "Gildeskålmodellen".

Noen aktiviteter vil fokusere på Gildeskål som helhet, mens andre aktiviteter vil utføres og ha fokus på hvert enkelt senter. Prosjektet retter fokus på Nygårdsjøen og Inndyr i 2018 og Sør-Arnøy og Våg i 2019.

Følgende aktiviteter skal gjennomføres:

 • Dialogmøter i regi av Ove Jakobsen og Vivi Storsletten fra Senter for økologisk økonomi og etikk.
 • Idekasser i lokalsamfunnet.
 • Workshop Barnehager i regi av Kreativt gjenbrukssenter i Salten
 • Problemløsning i samarbeid med Nord universitet "innovasjon og endringsprosesser" vedrørende manglende overnattingskapasitet.
 • Historien og Gildeskål og fremtidsvisjoner (kobling av barneskoleelever og eldresenter)
 • "Innovasjonscamp", og programmene "Smart" og "Vårt lokalsamfunn" for elever på barne- og ungdomsskolen, samt VGS i regi av Ungt Entreprenørskap Nordland.
 • Arkitektoniske løsninger for sentrumsutvikling fra internasjonale arkitektstudenter i regi av Sami Rintala.
 • PR, markedsføring og kommunikasjon i samarbeid med By North AS og Rabalder Produksjon AS
 • Koble investor- og utviklingsmiljø til kommunen.
 • Gjennomføringsgruppen -workshop med komplementær gruppe av lokale og regionale nærings- og utviklingsaktører
 • Tilrettelegging for Festival 2019

Delprosjektene vil i seg selv skape aktivitet og engasjement i kommunen, samtidig som de er relevante og interessante prosesser for å få informasjon og inspirasjon til utvikling i Gildeskål. Videre er tanken bak prosjektmodellen å finne ut om delprosjektene er egnet til å nå hovedprosjektets målsetting, og om de sammen med andre aktiviteter og bearbeidelsen av resultatene, over en begrenset periode på ett år, er en hensiktsmessig modell for stedsutviklingsarbeid.

Program høst 2018

- Innovasjonscamp UE – onsdag 19. september på Nygårdsjøen
- Barnehageworkshop Inndyr – onsdag 19. september
- Barnehageworkshop Nygårdsjøen – 25. september
- Arkitektworkshop – 17. – 26. september 
- Åpen presentasjon av Arkitektworkshop resultater i kommunestyresalen onsdag 26. september.
- Caseløsning Nord Universitet 24. – 28. september. 
- Dialogmøte / Folkemøte på Inndyr onsdag 3. oktober 
- Dialogmøte / Folkemøte på Nygårdsjøen torsdag 4. oktober

Vi vil oppdatere programmet for 2019 når datoer er klar.

 

Innovasjonscamp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet støttes med tilskudd fra Nordland fylkeskommune. 

 

Logo_NFK_200x60.jpg

 

 

 

 

Noen av aktivitetene er nærmere beskrevet her:

Workshoper- Internasjonale arkitektstudenter
Gildeskål har mange områder med en helt unik sammensetning av befolkning/bebyggelse og natur. For å utnytte dette på best mulig måte har Gildeskål kommune, sammen med den verdenskjente arkitekten Sami Rintala, invitert 10 arkitektstudenter for å tenke ut sine ideer for hvordan Gildeskåls fire senter kan se ut. Studentene kommer fra alle verdens hjørner som Australia, Brasil, Italia osv. En workshop gjennomføres 17-26 september 2018 med fokus på stedene Inndyr og Nygårdsjøen. Ny workshop gjennomføres våren 2019, da med fokus på Våg og Sør-Arnøy. 

Innovasjonscamp
Onsdag 19. september møtes alle ungdomsskoleelevene i kommune pluss de 40 VG1-elevene fra Meløy vgs på Inndyr til innovasjonscamp i regi av Ungt entreprenørskap. Det er fokus på kreativitet og nyskaping og elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på i løpet av dagen. Oppgaveløsningen vil være knyttet til elevenes hjemsteder og vi ser fram til kreative innspill for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg, Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.

Workshoper Barnehager
De aller minste er ofte de som er mest kreativ, og som klarer å tenke uten begrensninger. I samarbeid med Salten Gjenbrukssenter skal barna gå på vandringer i lokalmiljøet, få fortalt historier og komme med sine betraktninger for å forme framtidens lokalsamfunn, som de forhåpentligvis skal vokse opp og trives i. 

Caseløsning Nord Universitetet
Gildeskål Kommune har utfordret et nytt kurs som begynte på Nord Universitetet i høst. Gjennom dette kurset skal ca. 30 studenter i perioden 24-28 september 2018 jobbe med problemstillinger som omfatter å få økt overnattingskapasitet, og ikke minst hvordan og hvilke opplevelser som kan trekke flere besøkende til kommunen. 

Dialogmøter 
Sammen med Førsteamanuensis Vivi Storsletten og Professor Ove Jakobsen ved Senter for økologisk økonomi ved Nord universitet/Handelshøgskolen ønsker vi at så mange som mulig blir med og forteller hvordan nettopp du vil at framtidens Gildeskål skal bli. Først trekkes det noen linjer bakover og fremover i tid gjennom et kort foredrag, før vi ledes gjennom en konstruktiv og god dialog. Møtene vil holdes på Nygårdsjøen og på Inndyr i oktober 2018. Lignende møter blir gjennomført på Våg og Sør-Arnøy til våren 2019.

Historien om Gildeskål og fremtidsvisjoner
Gildeskål kommune har en rik historie. Vi ønsker å legge til rette for samhandling mellom kommunens seniorer og juniorer, der historier fortelles og deles. Barneskoleelever og beboere på eldresenter i kommunen skal gjennom kreative prosesser gjenskape historier fra Gildeskål, og skape fremtidsvisjoner. 

Idekasser i lokalsamfunnet
I prosjektperioden skal vi sette ut Idekasser på sentrale møteplasser ulike steder i kommunen, der innbyggere og besøkende kan gi anonyme innspill og tanker, basert på temaene, bolyst, næringsutvikling og turisme. Ideene skal vurderes av kommunen i etterkant og danne grunnlag for videre utviklingsarbeid.

Gjennomføringsgruppen
Det vil bli etablert en gjennomføringsgruppe med lokale og regionale aktører fra offentlig og privat sektor, som i en Workshop i 2019 skal jobbe frem konstruktive og realistiske forslag til utviklingsprosjekter basert på prosjektets mål og resultater av aktiviteter i prosjektet. Gruppen skal bestå av en komplementær gruppe av personer med kunnskap om ulike næringer, prosesser, investering, samt erfaring fra ulike utviklingsprosjekter.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS