Bilde Velkommen Ukraina

Kommunene bedt om å bosette 35 000 flyktninger

Regjeringen ber Gildeskål bosette 40 flyktninger fra Ukraina

– Dette er den største flyktningestrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Norge får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Kommunestyret vedtok 10 mars at "Gildeskål kommune tilbyr IMDI at vi kan ta imot 40 flyktninger fra Ukraina. Dersom det oppstår behov for å gjøre endringer på dette antallet, oppover eller nedover, får formannskapet delegert fullmakt til å gjøre vedtak om dette."

IMDI har 18. mars anmodet Gildeskål om å ta imot det antallet flyktninger kommunestyret vedtok.
Nå er det viktig at kommunene legger planer og bygger opp eget tjenesteapparat for å kunne ta imot flere flyktninger. Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud. Administrasjonen vår har allerede begynt planleggingen slik at vi er klare til å ta imot flyktningene når vi etter hvert får vite når de kommer.

Responsen var overveldende da vi med kort frist ba folk melde fra hva de kan bidra med, og når kommunen får tilbakemelding fra sentrale myndigheter om ankomst, tidspunkt og antall vil kommunen innkalle til et felles møte for alle aktuelle instanser og personer.

Les mer om mottak av flyktninger fra Ukraina i Gildeskål.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS