Løvetann

Vil du bli vår nye kollega i et spennende pilotprosjekt her i Salten?

Samarbeidsprosjekt i Salten

Vi har som mål å etablere et interkommunalt ambulerende etterverns tilbud til brukere med store og sammensatte behov.

Det interkommunale samarbeidet er mellom åtte kommuner i Salten, Fauske,Saltdal, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Sørfold, Steigen, Hamarøy, hvorav Fauske kommune er vertskommune.

Ettervernsteamet skal bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring gjennom å koordinere praktiske gjøremål, møteavtaler, samt å være samtale -og støttefunksjon de første ukene under og etter opphold i institusjon eller fengsel.

Les mer her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS