Ordfører Bjørn Magne Pedersen synes det er veldig bra at kommunalsjef Fred Johansen nå kan redusere smitteverntiltakene og gå til grønt i skoler og barnehager.

En skikkelig gladsak!

Skoler og barnehager til grønt nivå

Barnehagene og grunnskolene i Gildeskål går fra gult til grønt nivå for smittevern allerede fra mandag 31. mai - Det er veldig positivt, en virkelig gladmelding, sier kommunalsjef Fred Johansen.

- Med en god av blanding litt flaks og stor innsats fra Gildeskåls befolkning har vi kommet gjennom korona-året uten smitte i Gildeskål. Alt ligger derfor til rette for at vi som en av de første kommunene letter på smitteverntiltakene.
Kommuneoverlege Randi Birgitte Berg er trygg på at det er gjort en god og grundig vurdering i Gildeskål, også fordi smittesituasjonen i Salten er oversiktlig, med begrensede tilfeller og god kontroll.  
- I Gildeskål er vi godt drillet, og vi tar naturligvis forbehold om at situasjonen kan endre seg. Men regjerningen sier nå at situasjonen legger til rette for at kommunene kan vurdere å gå til grønt nivå i skoler og barnehager. Og hos oss ligger forholdene godt til rette for at det skal være trygt for både skoler og barnehager i Gildeskål  å gå til grønt nivå, mener kommuneoverlegen. Samtidig presiserer hun at de generelle smittevern¬tiltakene og nasjonale retningslinjer fortsatt gjelder, for hele befolkningen, ikke bare i skolen.
Kommunalsjefen berømmer elever, ansatte og foresatte i skoler og barnehager og takker både dem og hele Gildeskåls befolkning for den store innsatsen som er gjort siden det smalt i mars i fjor. 
- Vi er veldig glade for at vi fra førstkommende mandag kan gå over til en mer normal drift med mindre belastning på alle. Vi skal naturligvis fortsette det gode arbeidet og følge nasjonale regler og anbefalinger, men akkurat nå er det tid for å suge på karamellen og markere en viktig milepæl, avslutter Fred Johansen.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS