0I3A9099l

Vil du bidra i kommunens utvikling?

Spørreundersøkelse om kommuneplanens samfunnsdel

Nå har du mulighet til å være med å forme framtiden til deg selv og alle andre som bor i Gildeskål. Dette gjør du ved å komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel i denne spørreundersøkelsen.

Kommuneplanen er det viktigste plandokumentet for Gildeskål kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 skal være gildeskålsamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Vi ønsker i denne undersøkelsen å spørre innbyggerne om noen konkrete tema knyttet til blant annet nærmiljø, inkludering, klima og miljø. Spørreundersøkelsen vil være et supplement til medvirkningsaktivitetene som ble gjennomført i forbindelse med tettstedsutviklingsprosjektet Gildeskalmodellen.no.

Ved å delta i spørreundersøkelsen bidrar du med verdifull kunnskap og svarene vil bli brukt inn i arbeidet med kommuneplanen. Dine svar er anonyme. Det er viktig at du ikke deler personlige opplysninger i denne undersøkelsen. 

Trykk her for å starte undersøkelsen!

Spørreundersøkelsen er åpen til og med 11.04.21.

Takk for at du bidrar!

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS