Startlån

Har du vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet eller kunne bli boende i boligen din?

Da kan startlån fra kommunen være en aktuell låneordning for deg. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte.

Det er kommunen som forvalter startlånet av midler gitt av Husbanken.

Hvem kan få startlån?

 • unge i etableringsfasen
 • barnefamilier
 • enslige
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger
 • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • andre økonomisk vanskeligstilte

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte NAV-kontoret for å få hjelp til å søke om startlån. Du kan ringe 55 55 33 33 og eller sende en elektronisk melding ved å logge deg inn på min side på nav.no. Du vil da bli kontaktet for en timeavtale.

Skjema

Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg som må legges ved søknaden

 • Siste års selvangivelse
 • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
 • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til NAV-kontoret innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholdes avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS