Oppmåling_200x150

Tinglyse dokumenter på sekunder

Gildeskål kommune har et kontinuerlig fokus på å tilby bedre og mer effektive tjenester. Elektronisk «melding til tinglysing» og elektronisk registrering av «egenerklæring av konsesjonsfrihet» er foreløpig siste skudd på stammen. 

Kartverket har jobbet hardt for å realisere elektronisk tinglysing som tråd i kraft 18. april i år, og vi i Gildeskål kommune ønsker denne nye utviklingen velkommen. Vi har tatt i bruk denne nye teknologien fra første dag for å kunne gi en så rask behandlingstid som mulig.

 

For mange eiendomskjøpene har det vært et problem at det har tatt tid å få tinglyste dokumenter på en eiendom. I stedet for å sende dokumenter pr post til kartverket, registrerer vi det nå elektronisk slik at papirene blir tinglyst i løpet av sekunder. Tidligere har man måttet vente på kartverkets behandlingstid i tillegg til postgangen til og fra kartverket, nå er det klart med en gang.

For å bli formell eier av en eiendom må du ha et dokument som viser at du er eier av eiendommen, da trenger du et skjøte. Det kan du så bruke f.eks. når du skal søke om banklån. Da er det bra at du raskt kan få ordnet tinglysingen.

Elektronisk tinglysing av skjøte er ennå ikke tilgjengelig i dag og man må fremdeles sende skjøte pr. post, men snart vil all eiendomsoverdragelse vil skje elektronisk. Elektronisk skjøte vil først blir tilgjengelig for profesjonelle som eiendomsmegler og bank.

I forbindelse med kjøpet skal det sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette gjør vi også elektronisk nå. Det betyr at våre saksbehandlere slipper å sende dette i post, og kan bruke tiden til å gi innbyggerne bedre tjenester.

Det vil fremdeles være mulig å sende dokumenter pr. post som før, selv om vi går mot mer digitalisering. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS