Vaner

Coronavirus

Vaner som forebygger smitte

Fylkesmannen har bedt kommunene om å bidra til å informere innbyggerne om coronaviruset og hvordan unngå å bli smittet, selv om det ikke er registrert smittede i Norge. Også Gildeskål kommune forbereder seg i tilfelle smittede personer kommer hit. 

Det foregår for tiden utbrudd av et nytt coronavirus i Kina. I mange tilfeller har det kun gitt mild influensalignende sykdom, men det rapporteres også om alvorlig sykdom og dødsfall. Helsedirektoratet sier at det per i dag ikke er registrert smittede i Norge, og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen. De regner det som sannsynlig at det også vil komme smittede personer til Norge.

Smitte og smitteforebygging

Det finnes så langt ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen. Sykdommen smitter trolig primært ved spyttdråper som ved forkjølelse, og indirekte via hender og gjenstander. 

Råd om hygiene

For å begrense smitte – følg Helsedirektoratets hygieneråd:

  • Bruk papirlommetørkle for å holde foran munn og nese når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etterpå. Vask så hendene.
  • Bruke albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle for hånden.
  • Vaske hendene ofte og grundig. Særlig når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med middel som inneholder alkohol er et godt alternativ når du ikke får vasket hendene, for eksempel på reise.

Når bør du søke legehjelp?

Ta kontakt med lege via telefon 116 117 dersom du har mistanke om smitte. Dette gjelder hvis du utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har fått påvist viruset. Berørte områder er Hubei-provinsen (inkludert Wuhan by) i Kina. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Det er viktig å informere om hvor og når du har vært på reise. 

Les mer på helsedirektoratet sine sider: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Telefon til lege: 116 117

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS