Karantene

Smittevern (Korona)

Vurdering angående karantene for helsepersonell og andre kommunalt ansatte

Gildeskål kommune har hatt ny vurdering angående karantene for helsepersonell og andre kommunalt ansatte og har i den forbindelse endret på kravet om karantenetid for reiser i gule land. Det er viktig at ansatte setter seg inn i dette før de reiser ut av Norge.

Gildeskål kommune følger rådene og anbefalingen som kommer fra Helsedirektoratet og FHI, samtidig som kommunen har et selvstendig ansvar om å utføre forsvarlig helsetjenester etter helse- og omsorgtjenesteloven. 

Per i dag foreligger det ikke et forbud for helsepersonell å reise til gule land, men helsedirektoratethar  kommet med råd til ansatte og arbeidsgivere i helsetjenestene for å unngå å bringe smitte inn i helseinstitusjonene, eller i pasienters/brukeres hjem i forbindelse med reiser.

Ansatte i helsetjenesten som velger å reise til «gule land», skal testes kort tid etter hjemkomst og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere. Man kontakter legekontoret på telefon 75 40 38 88 for å avtale tid for testing. Man skal også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer. For øvrig vises det til faglige råd på FHIs nettsider.
Ansatte som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Personellet bør ha en dialog med sin arbeidsgiver om besøket i forkant, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.
Gi beskjed til leder dersom du har vært eksponert for SARS-CoV-2 eller vært på utenlandsreise siste 10 dager.

I tillegg presiseres det at det er arbeidsgivers ansvar å sikre at personell som har pasient-/brukerrettet arbeid, ikke representerer unødig økt risiko for å bringe smitte inn i helseinstitusjonene, eller i pasientens/brukerens hjem.

Samtidig ligger det også i forsvarlighetskravet at helsepersonellet selv må utvise nødvendig aktsomhet. Under dette hører vurderingen av om de kan representere en risiko for at smitte spres til pasienter/brukere eller til annet helsepersonell. Utenlandsreiser – også til "gule land" – kan representere en økt risiko for smitte av covid-19 inn i helseinstitusjoner dersom smittespredningen på stedet man reiser til er høyre enn ved arbeidsstedet.

Arbeidsgiver fraråder helsepersonell med pasientnær kontakt å reise både til gule og røde land, i tråd med myndighetenes råd.  De aller fleste gule land har en høyere smitte enn det vi har og vil representere en økt risiko for smitte. Kommer man fra gule land skal man testes for Covid-19 og det skal foreligge en negativ test før man har nærkontakt med pasienter og brukere.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som har tenkt å reise til gule land etter 21. august skal varsle leder. Reiser som anses som unødvendig og som fører til at man ikke kan møte på jobb vil kunne føre til at man ikke får lønn før negativt testresultat foreligger.

Gildeskål kommune er en liten kommune med kommunen som største arbeidsgiver. I tillegg til ansvar for gamle og syke er også kommunen ansvarlig og arbeidsgiver for andre steder der smitte vil gi store konsekvenser. Gildeskål kommune som arbeidsgiver oppfordrer derfor alle ansatte som reiser til «gule land» om å kontakte legekontoret for test ved hjemkomst.

Hvis du på din reise har vært i spesielle situasjoner der risiko for smitte har vært stor, må du snakke med din leder slik at denne gis mulighet til å finne andre arbeidsoppgaver fram til negativ test foreligger.

Vi har alle et personlig ansvar i begrensningen av COVID-19. Vask hendene godt og ofte, hold minimum en meter avstand til andre mennesker, holde deg hjemme hvis du er syk og test deg slik at vi kan bryte smittekjeden.

NB! Disse reglene kan endres på kort varsel.

Laila Didriksen, kommuneoverlege.     Marianne Stranden, konst. kommunedirektør

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS