Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status i kommuneplanarbeidet

Forslag til revidert arealdel lå ute til offentlig ettersyn våren 2023.

Kommunen mottok innsigelser fra flere sektormyndigheter, og jobber nå med å følge opp innsigelser gjennom møter, nye utredninger og forslag til endringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse inkludert konsekvensutredning. Vi vil komme tilabke med et nytt forslag til arealdel så snart innsigelser er avklart med sektormyndighetene.  

Kontakt

Hedvig Pedersen Holm

Kommuneplanlegger
Telefon: 990 38 112
Epost: holhed@gildeskal.kommune.no 

Sist oppdatert 15. desember 2023