Tillatelse konsesjon, overskrift

Forsåga / Sundsfjordvassdraget

Bør konsesjonsvilkårene endres?

Åpent møte 16. juni kl. 18.00 på kommunestyresalen:
Konsesjonsvilkårene for Forsåga og Sundsfjordvassdraget kan revideres fra 2022. Gildeskål kommune skal utrede om vi skal be om endring av vilkårene for konsesjon.

Vi inviterer alle interesserte til åpent møte for å belyse viktige forhold knyttet til reguleringen av vassdragene.
Chirsti Hurlen fra LVK deltar også i møtet.

Bidragene fra lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner skal danne grunnlag når kommunestyret seinere skal bestemme om vi skal be om at konsesjonensvilkårne vilkårene for blir endret.

Av smittevernhensyn ber vi om at du melder deg på:
  • Bruk skjemaet nedenfor
  • Send epost til postmottak@gildeskal.kommune.no
  • Ring servicetorget 75 76 06 00

 

Dokumenter:

 

Personvern*
Kryss av her hvis du samtykker i at Gildeskål kommune lagrer denne informasjon i inntil tre uker. Dersom du ikke samtykker, kan du ikke bruke Fresksenteret.
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS